Poskytujeme vysoce specializované služby v oblasti elektromagnetické kompatibility (EMC)
díky více než 30 leté zkušenosti v oboru elektromagnetického rušení.

Provádíme měření, analýzu a lokalizování kritických míst v konstrukci elektrických zařízení
z hlediska vzniku rušení. Pro vyřešení případného nevyhovujícího stavu využíváme vlastní
vývoj a výrobu odrušovacích filtrů a tlumivek. Nabízíme krátkodobé i dlouhodobé
monitorování napájecích sítí nn a posouzení kvality napětí na základě výsledků měření.

Při poskytování těchto služeb společnost jsme schopni zajistit vývoj a výrobu
elektronických zařízení, klasických i spínaných napájecích zdrojů, mikroprocesorových
systémů a elektronických regulátorů.

Přepěťové ochrany
Zakázková výroba elektroniky
Odrušovací filtry
 
OK TECHNIK - emc
Elektromagnetická kompatibilita
• měření   • vývoj   • konzultace
O společnosti
 
Výroba
Vyrábíme přístroj spojující ochranu před přepětím a současně také před rušivým napětím v napájecích sítích. Ochrana 2C-16SF je určena pro instalaci jak v rozvaděčích, tak i přímo v chráněném zařízení. Snadná montáž je umožněna uchycením na DIN lištu a připojením do obvodu kvalitními šroubovými svorkami. Maximální proudové zatížení ochrany je 16A.
Služby
V rámci technické pomoci nabízíme řadu speciálních měření v oblasti elektromagnetického  
rušení,jejichž cílem je například zjistit příčinu nesprávného chování elektronických systémů, jejich  
náhodné nebo opakované poškození, kvalitu napájecího napětí a úroveň elektromagnetického  
rušení v daném místě před instalací systému,

Monitorování napájecího napětí v sítích nn
Zjištění dlouhodobé stability napětí, krátkodobých výpadku a kolísání napětí, impulsního rušení,  
úrovně radiového rušení, zkreslení harmonickými a meziharmonickými kmitočty.

Měření rušivého svorkového napětí v pásmu 100 kHz až 30 MHz
Zjištění úrovně rušení, které vzniká na svorkách měřeného zařízení při provozu nebo které se v  
daném místě šíří po napájecí síti od jiných zdrojů.Možnost posouzení úrovně rušení z hlediska  
požadavků příslušné normy.

Naše měření umožňují najít také například příčinu kmitání obrazu monitorů,poškození zařízení  
počítačových sítí nebo jejich nespolehlivou funkci, Na základě výsledků měření zpracováváme  
technickou zprávu, v níž jsou tyto výsledky zhodnoceny a je uvedeno případné doporučení  
opatření, vedoucí k odstranění nepříznivého stavu
Kontakt
OK technik-emc, s.r.o.
mail: info@okemc.cz
tel. : +420 603 847 255

Kde nás najdete:.
V Chotejně 9/1307
102 00 Praha 10

OK technik-emc, s.r.o.  mail: info@okemc.cz   tel. : +420 603 847 255,  společnost zapsaná ve   složce C 95391 vedené u   Městského soudu   v Praze
 
 
 
 
 
Vyrábíme odrušovací filtry na základě zákaznických zadání i vlastních návrhů.
Vyrábíme elektronická zařízení a přístroje vyvinuté jak na základě vlastníchtechnických řešení, tak i podle požadavků zákazníků. Mezi naše výrobky patří výroba:

- klasické analogové regulátory pro topení
   nebo ventilaci,
- napájecí zdroje
- mikroprocesorově řízené přístroje   (termostaty)
- vysokorychlostní motory s integrovaným
   měničem,
- testery pro  mezioperační i výstupní kontrolu
   výrobků,
- systém bezdrátově odečítaných elektroměrů
-  další zákaznická řešení.
Za dobu naší existence jsme vyvinuly řadu vlastních produktů, jako jsou odrušovací filtry či
ochrany před přepětím a rušivým napětím. Na zakázku jsme realizovali i výrobu dalších
elektronických komponent, například testery kontroly výrobků, regulátory topení či
termostaty a další elektronické komponenty.